In de omgang met paarden ontmoet je ook jezelf

Goed voor jezelf zorgen is in deze tijd een hele kunst op zich. Maatschappelijk gezien is er meer dan ooit sprake van verandering op eigenlijk alle levensgebieden, zoals wonen, financiën, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale relaties en werk. De problemen die mensen op hun werk ervaren, hebben ook invloed op de thuissituatie. Immers al deze levensgebieden zijn met elkaar verbonden.

Coaching met of zonder paarden is voor mij een logische stap geweest gezien mijn werkervaring als maatschappelijk werker. Vanuit deze jarenlange ervaring zie ik ieder mens als onlosmakelijk verbonden met zijn/ haar omgeving. Onrust op een of meerdere levensgebieden beïnvloed ook de andere levensgebieden. Paarden zijn in staat om zichtbaar te maken wat er nu, op dit moment, nodig is en dat kan doorwerken tot op zielsniveau. Zo kom je tot nieuwe inzichten, wordt je bewust van jouw intenties, overtuigingen en gedrag. Met behulp van het paard kunnen deze nieuwe verworvenheden vervolgens direct in de praktijk worden onderzocht en getoetst.